APARTMANI - ZGRADA B

Prodaja Apartmana Novalja Otok PagStambena građevina sa 7 zasebnih stambenih jedinica tipa apartman, slobodnostojeća, sastoji se od dva dijela spojena stubištem sa visinskom razlikom podova za pola etaže.
Etaže su međusobno povezane unutrašnjim stubištem. Svaki apartman ima zaseban ulaz i funkcionira kao samostalna uporabna cjelina.

Postoji mogućnost kupnje cijele zgrade.

Apartmani tipa “A” i “C” i “E” sastoje se od dnevnog boravka sa kuhinjom, dvije sobe, kupaonice hodnika i jedne, odnosno dvije lođe. Površina apartmana iznosi za tip “A” 40,88, za tip “C” 38,82, A za tip “E” 37,70 metra kvadratnih.

Apartman tipa “B” “D” i “E” sastoje se od dnevnog boravka s kuhinjom, dvije sobe, kupaonice i lođe terase. Površina apartmana iznosi za “B” tip 46,71, za tip “D” 47,29, a za tip “F” 46,14 metara kvadratnih.

U potkrovlju građevine nalazi se apartman tipa “G”(najveći apartman), a sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom, ulaza, hodnika, dvije sobe, kupaonice, wc-a, ostave, balkona i terase. Površina apartmana iznosi 71, 66 metra kvadratna.

Građevina je građena klasičnim građevinskim materijalima, kombinacijom armiranobetonskih i zidanih konstruktivnih elemenata. Krov je dvostrešni, kosi, pokriven crijepom (mediteran).
Ugrađena stolarija je iz PVC profila ostakljena IZO staklom.Fasada je izvedena kao toplinski izolirana, završno obrađena SEP-om.

Građevina je priključena na mjesnu vodovodnu, kanalizacionu i elektro mrežu. U svakom od apartmana osiguran je dimnjak za grijanje pećima na kruta goriva.

Na parceli je osigurano parkiranje s 7 parkirališnih mjesta te kolni i pješački pristup, izvedeno je vodomjerno okno, te ostavljen prostor za smještaj kontenjera za komunalni otpad.

Tlocrt prizemlja:
Prodaja Apartmana Hrvatska
Tlocrt prvog kata:
Apartmani Novalja Otok Pag

Tlocrt drugog kata:
Prodaja Apartmana Novalja

Tlocrt potkrovlja:
Prodaja Apartmana Otok Pag