Građevinsko zemljište

Ovo građevinsko zemljište veličine 910 m2 nalazi se u strogom centru Novalje (područje Orešići). Zemljište ima pravovaljanu lokacijsku dozvolu.

Građevinska zemljišta

Prodaju se dvije građevinske parcele, površina 447 m2 i 729 m2. Nalaze se u strogom centru grada Novalje, u Škopaljskoj ulici, sa pravovaljanom lokacijskom dozvolom.

Na većoj parceli postoji kamena kuća u dvije etaže, gabariti kuće su 14m x 7,5m.

Lokacija zemljišta

Parcele u Škopaljskoj ulici nalaze se jedna kraj druge, a parcela od 910 m2 nalazi se stotinjak metara dalje. Na ovoj karti prikazan je okviran položaj svih triju parcela:

Lokacija zemljišta Novalja